Zaměstnanci základní školy 2018/2019

Základní škola

1. Mgr. Veronika Štěpánová ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 3. a 5. ročníku
2. Mgr. Lada Kučerová třídní učitelka  2. a 4. ročníku, speciální pedagog
3. Pavlína Jirásková třídní učitelka 1. ročníku
 4. Jana Čížová učitelka
5. Alena Kaplanová školnice, uklízečka, zahradnice

Školní družina

1. Michal Hurdálek vychovatel pro 1. - 3. ročník, asistent pedagoga
2. Pavlína Oulehlová vychovatelka pro 3. ročník, asistentka pedagoga