Zaměstnanci základní školy 2017/2018

Základní škola

1.   ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 1. ročníku
2.   třídní učitelka  2. a 4. ročníku
3.   třídní učitelka 3. a 5. ročníku, speciální pedagožka
 4.   učitelka 1. ročníku, asistentka pedagog
5.   školnice, uklízečka, zahradnice

Školní družina

1.   vychovatel pro 1. - 3.ročník, asistent pedagoga

Mateřská škola

1. . vedoucí učitelka
2.   učitelka
3.   uklizečka mateřské školy

Školní jídelna

1.   vedoucí školní jídelny
2.   kuchařka
3.   kuchařka