Zápis a přijímací řízení do MŠ

Na této stránce najdete informace týkající se přijímacího řízení do mateřské školy.

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Žádost o přijetí

Přihláška k individuálnímu domácímu vzdělávání