Zápis a přijímací řízení do ZŠ

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2023/24

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2023/24

Termín: 4. a 5.dubna 2023

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve škole (nejlépe po předchozí tel. domluvě 730 102 831)
  2. do datové schránky školy
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@zsdolniradechova.cz
  4. e- mailem bez uznávaného elektronického podpisu na adresu reditel@zsdolniradechova.cz (v tomto případě je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil)
  5. poštou na adresu školy

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávánížádost si stáhnete z webu školy
  • Kopie rodného listu

Plnění povinnosti školní docházky:

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/24 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Žádost o odklad:

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem. 

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a také ve vývěsce školy.