Vítejte na stránkách naší školy

Jsme malotřídní základní a mateřská škola nalézající se v malebném údolí Radechovky, okres Náchod.

více o naší škole

Novinky pro základní školu

NOVÉ OPATŘENÍ COVID - 19

 

Od 10. 9. 2020 je povinnost ve společných vnitřních prostorách školy nosit roušky. 

Není ale třeba se obávat, tohle už známe a zvládneme to. Jednu roušku na pusinku a jednu do igelitového sáčku a je to.

PROSÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. Při vstupu do budovy si VŠICHNI vydezinfikují ruce

2. Pokud mají žáci příznaky infekčního onemocnění(kašel, teplota...), zůstávají doma

3. V případě, že jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, je třeba přinést potvrzení od lékaře

4. Pokud žák zůstane doma a je již schopen práce, distanční výuka je pro něj povinná

5. Dospělí minimalizují vstup do budovy školy

 

Novinky pro MŠ

Opatření ohledně Covid-19

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K SITUACI COVID-19 JE NUTNO DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:

- NEPŘIVÁDĚJTE DĚTI DO ŠKOLKY, POKUD MAJÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (KAŠEL, TEPLOTU, ...). NESMÍME TAKOVÉ DÍTĚ DO ŠKOLKY PŘIJMOUT. VÍME, ŽE DĚTI BÝVAJÍ ČASTO NASTYDLÉ. NYNÍ JE ALE MIMOŘÁDNÁ SITUACE A MY K NÍ TEDY MIMOŘÁDNĚ PŘISTOUPÍME. JE POTŘEBA MÍT OHLED I NA ZDRAVÍ OSTATNÍCH DĚTÍ, NAŠE I NAŠICH BLÍZKÝCH.

- U VCHODU VY RODIČE POUŽIJTE DEZINFEKCI. DĚTI SI I NADÁLE BUDOU MÍT RUCE PŘI VSTUPU DO TŘÍDY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

vedení ZŠ a MŠ

NOVINKY pro ŠD

ŠD od 30.září do 2.října

Z důvodu konání adaptačního kurzu pro žáky 2.-5. třídy bude v těchto dnech provoz družiny omezen následovně:

Ranní družina bude fungovat jako obvykle od 7:00

Odpolední družina je krácena do 14:30

Děkuji za pochopení Hurdálek