Vítejte na stránkách naší školy

Jsme malotřídní základní a mateřská škola nalézající se v malebném údolí Radechovky, okres Náchod.

více o naší škole

Novinky pro základní školu

SBĚR PAPÍRU

Kontejner je u školy přistaven od 16.10. do 19. 10. 2020

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. října 2020

Vážení rodiče a milé děti. Od 14.10. 2020 přecházíme na distanční výuku. Zvládli jsme to na jaře, jistě to zvládneme i nyní. 

Od 26. 10 do 30. 10 navazují podzimní prodloužené prázdniny a poté se přizpůsobíme momentální situaci.

Všechny potřebné informace vám všem zašlu e-mailem.

Obědy mají od zítřka 14. 10. všechny děti odhlášené. Během distanční výuky od 19.10. do 23.10. je možné si obědy odebírat do jídlonosičů u venkovního výdejního okénka mezi 11 hod a 11,20 hod.

Pokud by někdo měl zájem si obědy příští týden vyzvedávat, je nutné to nahlásit do pátku 16.10 do 10 hod na mail  jidelna.radechova@seznam.cz

Pevně doufám, že vše dobře zvládneme. Berme na vědomí, že v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví, že technika je jen technika a v této době je mnohem důležitější než kdykoli jindy zachovat si nadhled, určitý odstup od negativních zpráv, obrnit se trpělivostí a najít, co dobrého nám tato situace může přinést. Přeji všem hodně sil a těším  se na setkání online

Mgr Věra Štěpánková 

 

Opatření od 12.října 2020

Od tohoto data se ruší všechny odpolední kroužky pro děti až do odvolání.

Provoz družiny zůstává nezměněn.

Adaptační pobyt Harrachov - Hotel Anna

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Číslo projektu:20SMP01-0008, vytváření pozitivního klima školy a podpora zdravých vztahů mezi žáky.

Základní škola Dolní Radechová dne 30.září vyrazila s žáky 2.-5. ročníku na třídenní adaptační pobyt do Harrachova. Tento pobyt byl uskutečněn za účelem obohatit program školy o vícedenní tematicky zaměřenou akci, která tak měla napomoci žákům i pedagogům navázat přátelské vztahy a spolupráci a tím zlepšit klima školy.

Navštívili jsme ruční výrobu vánočních ozdob a dekorací ze skleněných perel RAUTIS v Poniklé, kde jsme si vyrobili každý svou ozdobičku na vánoční stromeček.

Dále jsme byli na exkurzi ve sklárně v Harrachově. Užili jsme si i nějakou tu turistiku, kdy jsme se šli podívat na Mumlavský vodopád, na skokanské můstky, nechyběly ani hry na hřišti, bobová dráha a večerní disko.

Náš výlet byl zakončen prohlídkou Bozkovských dolomitových jeskyní.

Celkové hodnocení této akce je kladné, nezaznamenali jsme žádné komplikace ať už mezi žáky, tak mezi pedagogy.

Těšíme se na další společné zážitky.

VYUČOVÁNÍ OD 5. ŘÍJNA 2020

 

Na základě rozhodnutí KHS se od pondělí 5. října 2020 upravuje provoz naší školy takto

Vyučování 

tělesná výchova - na 1. stupni bez omezení, doporučené jsou vycházky

hudební výchova - vzdělávání podle platného plánu (rytmická    cvičení, poslech, teorie...) dočasně bez zpěvu

Kroužky 

sportovní a myslivecký kroužek zatím neotvíráme

od pondělí školní kroužky fungují dle plánu - čtenářský klub,    badatelský klub, šikovné ručičky, doučování, reedukace

Harrachov 2020

PŘÍJEZD Z HARRACHOVA 14:30 HODIN.

NOVÉ OPATŘENÍ COVID - 19

 

Od 10. 9. 2020 je povinnost ve společných vnitřních prostorách školy nosit roušky. 

Není ale třeba se obávat, tohle už známe a zvládneme to. Jednu roušku na pusinku a jednu do igelitového sáčku a je to.

PROSÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. Při vstupu do budovy si VŠICHNI vydezinfikují ruce

2. Pokud mají žáci příznaky infekčního onemocnění(kašel, teplota...), zůstávají doma

3. V případě, že jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, je třeba přinést potvrzení od lékaře

4. Pokud žák zůstane doma a je již schopen práce, distanční výuka je pro něj povinná

5. Dospělí minimalizují vstup do budovy školy

 

Novinky pro MŠ

Sběr sušených plodů

Rodiče,

Pokud máte, můžete do školky nosit usušené plody pro lesní zvířátka (kaštany, žaludy, bukvice).

Dejte je na zem do přístěnku.

Děkujeme.

 

Uzavření MŠ

VÁŽENÍ  RODIČE,

VZHLEDEM  KE  ZHORŠUJÍCÍ  SE COVIDOVÉ  SITUACI  A  K  VYSOKÉ  NEMOCNOSTI  DĚTÍ  JSME  SE  ROZHODLI  V DOBĚ  PODZIMNÍCH  PRÁZDNIN  26. – 30. 10. 2020  MŠ  UZAVŘÍT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

TÍMTO SE SAMOZŘEJMĚ RUŠÍ I PODZIMNÍ DÍLNIČKA..