Novinky pro základní školu

Testování žáků 22. a 29. 11. 2021

Vážení rodiče, z nařízení vlády proběhne 22. a 29. 11. opět testování žáků antigenními testy na onemocnění Covid-19. Testování proběhne hned ráno na začátku vyučování. Pokud by měl někdo pozitivní výsledek, budeme Vás ihned kontaktovat a je nutné si dítko co nejdříve vyzvednout.

V případě, že je někdo z dětí očkovaný nebo prodělal nemoc v posledních 180 dnech, prosíme o zaslání tohoto potvrzení do školy a testovat se nemusí.

Testování není povinné, pokud tedy nechcete, aby se Vaše dítko testovalo, předejte tuto informaci škole. V tomto případě bude mít roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Věřím, že i tentokrát celou situaci zvládneme, používat budeme testy, které už děti znají.

Věra Štěpánková

130 let školy

V sobotu dne 19.9.2021 se na školní zahradě uskutečnila oslava 130 let školy pro rodiče, děti a širší veřejnost.

 V tento den byly dveře školy všem otevřeny. Na nástěnkách po chodbách i ve třídách byly výkresy i výrobky od našich žáků. Na zahradě školy potom byly připraveny tvořivé dílničky, malování na obličej, jízdy na koních, maxi skluzavka a další. Dobrovolní hasiči z DR nachystali pro děti spoustu zajímavých  disciplín. Každý si mohl odnést zvláštní vydání zpravodaje i pamětní list a pro každé dítě byla nachystaná odměna v podobě nafukovacího balónku, záložky, notýsku nebo něčeho sladkého. K zakoupení potom byla točená zmrzlina, ledová tříšť, párek v rohlíku, trička školy nebo obce a další.

Poděkování proto patří všem, kteří se na přípravách této akce podíleli, ale hlavně i těm, kteří se zúčastnili a strávili s námi příjemné odpoledne a zavzpomínali třeba i na svá léta strávená v lavicích naší školy.

(více fotografií si můžete prohlédnout ve vývěsce před místním obchodem)

Sběr papíru

Ve dnech 14. - 18. 10. 2021 bude ke škole přistaven kontejner na starý papír.

Volby do školské rady

OZNAMUJEME:

Že ve čtvrteční volbě byl naprostou většinou (29/4) odhlasován pan Jiří Friedl do pozice zástupce rodičů ve školské radě.

Třídní schůzky

 

Ve čtvrtek 16. září proběhnou na naší škole třídní schůzky. Jelikož mnoho z Vás tu má dětí více, jednotlivé třídy mají schůzku v jiný čas.

 

1. ročník - 18 hod

2. ročník - 16 hod

3 roč. - 16 hod

4. roč - 17 hod

5. roč. - 17 hod

 

130 LET ŠKOLY

Kroužky ve školním roce 2021/22

 

Pondělí     SPORTOVNÍ KROUŽEK      13 – 14 hod

Úterý        BADATELSKÝ KLUB         3. – 5. ročník    14:30 – 16:00 hod

 

Středa      ŠIKOVNÉ RUČIČKY          3. – 5. ročník   13:00 – 14:30 hod

                   ANGLIČTINA                    5. ročník  13 – 14 hod

                   

Čtvrtek    ČTENÁŘSKÝ KLUB          3. – 5. ročník   13:00 – 14:30 hod

Ředitelské volno

Dne 27. září 2021  bude vyhlášeno ředitelské volno, škola bude v tento den uzavřena.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

1. září - děti se sejdou v 8 hodin ve svých třídách a otestují se tak, jak jsou již zvyklé z minulého školního roku. První den budou ve škole pouze do 9, 30 hod, družina v tento den není. Oběd je 1. září všem odhlášen, pokud budete mít zájem, nahlaste to paní vedoucí Rouskové do školní jídelny. 

2. a 3. září

 1. ročník vyučuje do 9, 45 hod...poté družina

2. - 5. ročník vyučuje do 11,40 hod, družina už funguje v běžném režimu od 7 - 16 hod

 

 

Těšíme se na Vás, naši milí žáčci!

 

PRÁZDNINY

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme všem krásné léto plné radosti a bezva zážitků.

Všichni zaměstnanci naší malé milé školičky

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem žákům a učitelům, kteří vyráběli přání a květiny do pečovatelského domu U Jakuba v Červeném Kostelci.

Mgr. Michaela Viskotová

 

Sjezd “DIVOKÉ ORLICE”

23.6.2021 jsme se vydali s pátou třídou na rafty na Orlici. Jeli jsme vlakem do Kostelce nad Orlicí, odkud jsme sjeli na raftech do Týniště nad Orlicí. Moc jsme si to užili. Fotografie naleznete v galerii.

ŠKOLNÍ VÝLET "PARK MIRAKULUM"

Dne 21.6.2021 se naše škola vypravila na výlet do parku Mirakulum.

Fotografie naleznete v galerii.

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Milí rodiče, fotky ze školy v přírodě naleznete v galerii.

 

Přijímací řízení do ZŠ pro školní rok 2021/22

 

Přijatí žáci: 30/2021, 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021

Odklad školní docházky: 35/2021

Neuzavřeno: 29/2021        

     

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 10. 5. je z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu vyhlášeno ředitelské volno.

Projektový den "DEN ZEMĚ"

 

V pátek 23.4.2021 jsme ve škole oslavili „DEN ZEMĚ“. Každá třída měla svůj originální program o který se s Vámi chceme podělit.

1. třída třídila odpad, z čehož vznikly krásné obrázky kontejnerů, děti tvořily nápadité „odpadkožrouty“, vymýšlely jim jména a přemýšlely, čím je budou živit.

2. a 4. třída navštívila místní ornitoložku paní Bursíkovou, která jim ukázala svého dravce,

 i když zrovna seděl na vejcích, udělala jim odborný výklad. Dále žáci vyráběli nádherné sovy ze dřeva a další krásné výtvory.

3. a 5. třída se rozdělila na dvě skupiny a společnými silami žáci vytvořili obří zeměkoule. Shlédli dokumentární film  a na závěr vyrazili po vesnici sbírat odpadky.

 

Opravdu jsme všichni rádi, že škola opět žije a společně si to moc užíváme!!!

Návrat dětí do škol

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. se nám do školy navrátí již všechny děti. Pátek je tedy posledním dnem vyučování online a po dlouhé pauze naši žáci zasednou zase do lavic. Jelikož jsme malotřídní škola, rotace se nás netýkají a budeme chodit do školy naplno všichni.

Zvládli jsme vše doteď, nebojte, zvládneme i testování!

Přeji všem hodně sil 

Mgr. Věra Štěpánková - ředitelka školy

Sběr papíru

Jarní sběr papíru proběhne ve dnech 15. - 19. dubna 2021

Zápis do 1. třídy

 

ZÁPIS K POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Termín: 1.- 30 dubna 2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve škole (nejlépe po předchozí tel. domluvě 730 102 831)
  2. do datové schránky školy
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@zsdolniradechova.cz
  4. e- mailem bez uznávaného elektronického podpisu na adresu reditel@zsdolniradechova.cz (v tomto případě je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil)
  5. poštou na adresu školy

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávánížádost si stáhnete z webu školy
  • Kopie rodného listu

Těšíme se na vás          Mgr. Věra Štěpánková                                                    

 

 

Obědy

Vážení rodiče,

 nabízíme obědy pro Vaše děti i v době uzavření ZŠ. Obědy se budou vydávat okénkem do jídlonosičů od 11 hod do 12 hod. 

Jistě bude pro mnoho rodin výhodná i další nabídka. Obědy si může přihlásit kdokoliv další...sourozenci, kteří nenavštěvují naši školu, jiní rodinní příslušníci, babičky, dědečkové...

Cena pro jiné strávníky je 66 Kč. Pokud se jedná o seniora z Dolní Radechové, tady přispívá obec a cena je pouze 55 Kč. 

Pokud máte zájem, přihlaste se na mail  jidelna.radechova@seznam.cz nebo tel. 604 568 470

Uzavření ZŠ od 1.3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda rozhodla o uzavření základních škol od 1. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola již žádné potvrzení nevydává.

Přeji všem hodně sil a hlavně zdraví

Věra Štěpánková

Vstup do školy

Velmi prosíme všechny rodiče (včetně prvňáků), aby v současné nepříznivé epidemiologické situaci  nevstupovali do budovy školy (šaten) a to ráno i odpoledne.

Víme, že to někdy trvá než se ustrojí a sbalí vše potřebné, ale děti to samy zvládnou.

Děkujeme za pochopení

 

NOVÉ OPATŘENÍ COVID - 19

 

Od 10. 9. 2020 je povinnost ve společných vnitřních prostorách školy nosit roušky. 

Není ale třeba se obávat, tohle už známe a zvládneme to. Jednu roušku na pusinku a jednu do igelitového sáčku a je to.

PROSÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. Při vstupu do budovy si VŠICHNI vydezinfikují ruce

2. Pokud mají žáci příznaky infekčního onemocnění(kašel, teplota...), zůstávají doma

3. V případě, že jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, je třeba přinést potvrzení od lékaře

4. Pokud žák zůstane doma a je již schopen práce, distanční výuka je pro něj povinná

5. Dospělí minimalizují vstup do budovy školy

 

Novinky pro MŠ

Vánoční focení

Dne 8. 12. od  8:00 bude ve školce vánoční focení. Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení, ve kterém přijde hned ráno do třídy.

 

Nadílka zvířátkům

Vážení rodiče,

rádi bychom šli 21. 12. Do lesa nadělit zvířátkům dobroty do krmelce.

Můžete nosit do školky suché pečivo, jablíčka , kukuřici, mrkev, kaštany, žaludy,…

Děkujeme.

Vánoční setkání u stromečku

Milí rodiče,

Rádi bychom vás pozvali na vánoční besídku a tvoření, ale jak sami víte epid. situace je špatná. Abychom vás neošidili o tuhle krásnou událost, rádi bychom vás pozvali na vánoční setkání u stromečk dne 14. 12. Od 16:00.

Budeme vás čekat u rozsvíceného stromečku u školky u hlavní silnice.

Zazpíváme si společně koledy, ochutnáme cukroví, pro vás připravíme horký punč a pro děti čaj.J

Prosíme maminky, jestli by přinesly ráno 14. 12. Cukroví (stačí trochu). Děkujeme.

Tento den si děti vyzvedněte až u stromečku, tj. V 16:00.

Vánoční den v MŠ

Dne 22. 12. Budeme mít ve školce vánoční den s nadílkou od ježíška.

Dejte, prosíme dětem v tento den slavnostní oblečení.

Čekají nás v tento den slavení tradic, slavnostní stolování se svíčkami, ochutnávání cukroví a hlavně nadílka od Ježíška. J