Zsdolniradechova

Vítejte na stránkách naší školy

Jsme malotřídní základní a mateřská škola nalézající se v malebném údolí Radechovky, okres Náchod.

Kde nás najdete?

Náchodská 85
Dolní Radechová, 549 11

Kontakt

Základní škola
776 439 360
Mateřská škola
605 164 334

Datová schránka

  ajvmkwu

Novinky

Lanový park Na Větvi

Poslední červnový týden nám počasí přeje a my si tak mohli užít den ve větvích v lanovém parku...

Letní škola v přírodě

Druhý týden v červnu jsme se společně se všemi školáky a některými předškoláky vydali na školu v...

Co tu bude?

Před… Budujeme – co to tu asi vzniká? A co bude po? …...

Den dětí

Náš netradiční DEN DĚTÍ Všichni školáci vyrazili společně ke Dni dětí na projektový den na hrad...
Mgr. Eva Hrabová - ředitelka školy

Nejčastější dotazy

V Mateřské škole směřujeme vzdělávání k prožitkovému učení s mottem: „O čem si povídáme, na to si hrajeme.“ Podporujeme aktivní zapojení dětí do veškerých činností, a to prostřednictvím her, různých experimentů a praktických zážitků. Naším záměrem (cílem) je vytvořit radostné prostředí, kde je učení vnímáno jako dobrodružství, a kde zvídavost a tvořivost dítěte je vždy podporována a vítána.

Usilujeme o to, aby naše škola byla otevřena novým vzdělávacím výzvám a dokázala ve své činnosti reagovat na rychlý a dynamicky měnící se svět. Využíváme moderní pedagogické postupy s cílem zapojit do výuky různorodé aktivity, jako jsou projektové vyučování, tvořivé dílny, exkurze a výlety. Neboť zážitkové učení lépe upevňuje dané učivo. Věříme v jedinečnost každého žáka, a proto klademe důraz na individuální přístup.

Výuka anglického jazyka je již od první třídy. K výuce využíváme interaktivní učebnice od nakladatelství Klett. Pro obohacení výuky k nám pravidelně dochází rodilý mluvčí, který s žáky všech ročníků absolvuje konverzační hodiny.

IT výuka je od třetí třídy, zde pracujeme s robotickými hračkami, dále využíváme počítače a sešity. Snažíme se, aby IT dovednosti byly zakomponovány i do ostatních vyučovacích předmětů, kde žáci pracují například s vlastními telefony nebo na interaktivní tabuli.

Kdo je učitel?

Učitel je ten, kdo má schopnost čarovat s křídou a zároveň vysvětlovat složitou matematiku tak, že se zdá jednoduchá jako zpívání dětské písničky.
Vtipný učitel je jako osvěžující vítr v šedivém každodenním školním prostředí. Má schopnost nejenom předávat znalosti, ale také zábavnou formou zapojovat žáky do výuky. Jeho přednášky jsou jako divadelní představení, plné humoru a interaktivních prvků.
Učitel je statečný člověk, který každý den vstává brzy ráno, aby vstoupil do divokého světa teenagerů a pokusil se je přesvědčit, že vzdělání je důležité, zatímco oni zápasí s neuvěřitelně důležitou otázkou, jak dostat správný počet lajků pod své selfie.
Kdo je náš žák?

Žák prvního stupně je malá bytost, která má schopnost naučit se překvapivě rychle věci, které jej vůbec nezajímají, a zcela ignorovat věci, které jsou pro jeho život důležité.
Nebo je to ....

Žák, který je malý výzkumník, který zkoumá svět pomocí zvědavosti, kreativity a občasného chaosu, vše pod dohledem učitele, který je nablízku jako průvodce do džungle prvopočátků vzdělání.