Zsdolniradechova

Vítejte na stránkách naší školy

Jsme malotřídní základní a mateřská škola nalézající se v malebném údolí Radechovky, okres Náchod.

Kde nás najdete?

Náchodská 85
Dolní Radechová, 549 11

Kontakt

Základní škola
776 439 360
Mateřská škola
605 164 334

Datová schránka

  ajvmkwu

Novinky

Co tu bude?

Před… Budujeme – co to tu asi vzniká? A co bude po? …...

Den dětí

Náš netradiční DEN DĚTÍ Všichni školáci vyrazili společně ke Dni dětí na projektový den na hrad...

Výtvarná výchova na chodníku

Už víme, co je to Mandala. snažili jsme se vytvořit geometrický obrazec, který často používá jako...

Den pro rodinu – KULIČKIÁDA 2024

Ve středu 15. 5. od 16 hodin jsme se sešli na Benfice u školy. Deset rodinných teamů bylo připraveno...
Mgr. Eva Hrabová - ředitelka školy

Nejčastější dotazy

V Mateřské škole směřujeme vzdělávání k prožitkovému učení s mottem: „O čem si povídáme, na to si hrajeme.“ Podporujeme aktivní zapojení dětí do veškerých činností, a to prostřednictvím her, různých experimentů a praktických zážitků. Naším záměrem (cílem) je vytvořit radostné prostředí, kde je učení vnímáno jako dobrodružství, a kde zvídavost a tvořivost dítěte je vždy podporována a vítána.

Usilujeme o to, aby naše škola byla otevřena novým vzdělávacím výzvám a dokázala ve své činnosti reagovat na rychlý a dynamicky měnící se svět. Využíváme moderní pedagogické postupy s cílem zapojit do výuky různorodé aktivity, jako jsou projektové vyučování, tvořivé dílny, exkurze a výlety. Neboť zážitkové učení lépe upevňuje dané učivo. Věříme v jedinečnost každého žáka, a proto klademe důraz na individuální přístup.

Výuka anglického jazyka je již od první třídy. K výuce využíváme interaktivní učebnice od nakladatelství Klett. Pro obohacení výuky k nám pravidelně dochází rodilý mluvčí, který s žáky všech ročníků absolvuje konverzační hodiny.

IT výuka je od třetí třídy, zde pracujeme s robotickými hračkami, dále využíváme počítače a sešity. Snažíme se, aby IT dovednosti byly zakomponovány i do ostatních vyučovacích předmětů, kde žáci pracují například s vlastními telefony nebo na interaktivní tabuli.

Co říkají naši studenti?