Novinky pro základní školu

Konec výuky plavání

Dne 16. 11. 2017 bude ukončena výuka plavání. Od 15.- 16.11. 2017 je nutno přinést do školy cvičební úbor.

Od 20. 11. 2017 nový rozvrh hodin, počet hodin v daném dnu zůstává stejný.

Fotografování

Dne 22 11. 2017 v 8,00 hod proběhne fotografování dětí a žáků s vánočním motivem.

Novinky pro MŠ

Vyšetření zraku

Ve čtvrtek 23. 11. od 10 hodin proběhne ve školce vyšetření zraku od PrimaVizus. Prosíme, aby rodiče náhlašených dětí do středy uhradili částku 150Kč. Děkujeme

Vánoční fotografování

Ve středu 22. 11. od 8 hodin proběhne ve školce vánoční fotografování. 

Novinky pro 1. ročník

Nový rozvrh

Vážení rodiče,

od 20. 11. 2017 platí neplavecký rozvrh. Žáci ho mají zapsaný v žákovské knížce (poslední stránka).

NOVINKY pro ŠD

Poděkování

Děkuji všem, kdož se zúčastnili sběru starého papíru. Získané finanční prostředky budou použity na úhradu školních výletů dětí MŠ i žáků ZŠ.

Mgr. Eva Marková