Vítejte na stránkách naší školy

Jsme malotřídní základní a mateřská škola nalézající se v malebném údolí Radechovky, okres Náchod.

více o naší škole

Novinky pro základní školu

Třídní konzultační schůzky

V týdnu od 11. do 15. ledna 2021 proběhnou konzultace pedagogů s rodiči ohledně prospěchu a chování žáků. Třídní učitelé budou rodiče kontaktovat telefonicky. 

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

 4. 1. 2021  se nám opět do školy vrátí poze 1., 2. a 4. ročník.

3. a 5. ročník bude pokračovat v již dříve nastavené distanční výuce.

Podrobnější informace dostanete opět mailem.

3. a 5. ročník má obědy odhlášené, pokud bude někdo chtít odebírat dotované obědy do jídlonosičů, kontaktujte paní vedoucí školní jídelny.

Přejeme všem dobrý start do roku 2021.

VESELÉ VÁNOCE

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví a co nejvíce radosti v novém roce.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

NOVÉ OPATŘENÍ COVID - 19

 

Od 10. 9. 2020 je povinnost ve společných vnitřních prostorách školy nosit roušky. 

Není ale třeba se obávat, tohle už známe a zvládneme to. Jednu roušku na pusinku a jednu do igelitového sáčku a je to.

PROSÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. Při vstupu do budovy si VŠICHNI vydezinfikují ruce

2. Pokud mají žáci příznaky infekčního onemocnění(kašel, teplota...), zůstávají doma

3. V případě, že jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, je třeba přinést potvrzení od lékaře

4. Pokud žák zůstane doma a je již schopen práce, distanční výuka je pro něj povinná

5. Dospělí minimalizují vstup do budovy školy

 

NOVINKY pro ŠD

Pátky

Protože jsme se konečně dočkali sněhové nadílky, je nutné, aby děti měly každý pátek vhodné, teplé a nepromokavé oblečení. Dokud to lze, budeme chodit sáňkovat a řádit ve sněhu. Kdo chce, může si též donésti svůj skluzostroj.

Všechny pekáče, sáňky, lopaty,.... prosím vždy umístit na školní zahradu za kůlnu. Nenosit do šaten a školy!

Děkuji za pochopení Hurdálek