Zsdolniradechova

3. ročník ZŠ

Třídní učiteka: Mgr. Sidónia Ilšnerová
Asistentka pedagoga: Pavlína Oulehlová

Mgr. Sidónia Ilšnerová – ČJ, M, TV, VV, HV, PČ
Mgr. Eva Hrabová – ČJ, AJ
Mgr. Michaela Viskotová – PRV
Mgr. Andrea Hubková – INF