Zsdolniradechova

Základní Škola


Vítáme vás v naší malé milé školičce

Jsme škola málotřídní, rodinného typu. Každý tu každého zná a třída v ročníku je taková větší rodina. Pokud to situace dovolí, první ročník bývá samostatně a další ročníky jsou vždy dva, na některé předměty společně a na některé samostatně. Děti z málotřídních škol mají na druhém stupni ale i v budoucím životě velkou výhodu v samostatnosti, ke které je tu vedeme. Díky malému počtu žáků tu vládne opravdu rodinná atmosféra,
na každé dítko máme dostatek času a prostoru a také mísení jednotlivých kolektivů podporuje kladné vztahy žáků různého věku mezi sebou. Mladší se učí od starších a starší zase pomáhají, kde je potřeba.

Náš školní vzdělávací program nese název „Učíme se pro budoucí život„. To je naším cílem. Aby škola nebyla odtržena od reálného života, ale život dětí, život rodin i život obce se prolínal s naší výukou. Zaměřujeme se na rozvoj v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Výuka anglického jazyka je již od první třídy a pravidelně s dětmi konverzuje i rodilý mluvčí.