Zsdolniradechova

Eva Hrabová

Den dětí

Náš netradiční DEN DĚTÍ Všichni školáci vyrazili společně ke Dni dětí na projektový den na hrad Vízmburg. Nejen že jsme se dozvěděli něco málo o historii hradu, ale vyzkoušeli si dobové kostýmy, pekli placky a tloukli máslo v hradní kuchyni či bojovali se středověkými zbraněmi. Výlet jsme završili opékáním špekáčků.        

Den dětí Read More »

Dopravní výchova

V pátek 10. května odjeli naši cyklisti na dopravní hřiště do Bělovsi. Čekalo je zde plnění úkolů, aby získali Průkaz cyklisty – jízda na dopravním hřišti dle předpisů, teorie v podobě znalostí značek, dopravních předpisů a řešení dopravních křižovatek. Ze 14 cyklistů bylo úspěšných 12. Gratulujeme!

Dopravní výchova Read More »

Čarodějné učení

Celý den se po škole pohybovaly nádherné čarodějnice a jiné přízraky. Učení bylo podřízeno rituálům, čarodějnému vědění a přípravám na odpolední show. Spolu s Obecním úřadem jsme si užili čarodějnický rej i upálení dvou čarodějnic na hranici. Živá hudba v podání SPADLEJ VIŠEŇ, opékání vuřtíků, divoké tance okolo ohně i plnění úkolů zpestřilo celé krásné

Čarodějné učení Read More »

Den Země

Již tradičně jsme se vrhli na úklid části obce Dolní Radechová. Zapojila se celá základní škola i mateřská škola. Nejzajímavější úlovky byly klíče a značka od auta. O proti jiným sběrům se podařilo nasbírat pouze jeden pytel odpadků, což svědčí o čistotě Radechové a jejího okolí.  

Den Země Read More »

Plavecký výcvik

Od dubna se každý čtvrtek účastníme plaveckého výcviku v Náchodě. Plavání nás baví, vždyť je to dovednost, která nám přináší radost, sebevědomí a otevírá nám možnost zapojit se do různých vodních aktivit a sportů. Vždyť léto už je za dveřmi a tato dovednost je nezbytná pro přežití v prostředí s vodou. 

Plavecký výcvik Read More »