Zsdolniradechova

Zdravověda

Na přelomu ledna a února jsme se s žáky 1. a 2. ročníku věnovali poznávání lidského těla. Celé učení jsme završili zdravovědou pod vedením budoucího pana doktora.

Pro ostatní žáky následovala zdravověda formou povídání s paní z Českého červeného kříže v dubnu.